Instruktor kondičního posilování s akreditací MŠMT

150 hodinový kurz je určen všem začínajícím instruktorům, kteří potřebují rekvalifikaci k získání živnostenského oprávnění nebo k řádnému výkonu činnosti v pracovněprávním poměru. Instruktorský kurz je možné zvolit v následujících specializacích:
 

AirAcro® párová akrobacie         Cvičení s dětmi v šátku podle                     D-Yogi® Fly