Cvičení dětí v šátku dle Anny Kohutové ®

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

 
Cvičení v šátku nebo nosítku je novým trendem ve fitness, který reflektuje požadavky moderních matek dále cvičit a pracovat na sobě. A to v bezprostřední blízkosti dětí, které nemusejí být při cvičení v šátku odkládány. Cvičení v šátku tak pracuje nejen na fyzické kondici maminek, ale i na jejich vztahu k dětem. 
Takové propojení je náročným úkolem, který Anna Kohutová, porodní asistentka, laktační poradkyně a lektorka předporodní průpravy, uchopila v České republice ojedinělým způsobem. Její odbornost umožňuje poskytovat klientkám profesionální vedení tak, aby je ze cvičení nebolela záda, aby pracovaly se zaměřením na oblast pánevního dna, nápravu břišní diastázy (rozestupu) a zároveň, aby si matka i dítě užívaly výhod kontaktního rodičovství.
 
Cvičení v šátku se stává velmi populárním, ale ne vždy je vedeno správně s ohledem na zdraví dospělých i dětí. Chcete-li lekce cvičení v šátku/nosítku vést na vysoké úrovni zúčastněte se půlročního kurzu akreditovaného MŠMT.
Na základě tohoto kurzu je možné žádat o vydání živnostenského oprávnění i řádně vykonávat činnost v pracovněprávním poměru. Kurz je vhodný i pro lektory, kteří doposud lektorskou činnost nevykonávají. Účastník obdrží certifikát Instruktora kondičního posilování (pro ŽÚ) a současně certifikát lektora Cvičení v šátku podle Anny Kohutové®.
 
 
Absolvováním školení získáte:
 
- Certifikát opravňující k samostatnému vedení lekcí Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové® s neomezenou platností
- Certifikát Instruktora kondičního posilování opravňující k výkonu činnosti (na DPP, DPČ nebo hlavní pracovní poměr) nebo získání živnostenského oprávnění
- Možnost využívání ochranné známky Cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anny Kohutové ®
- Školicí materiál, skripta, CD s popisy jednotlivých cviků a choreografií tance
- Praktickou znalost úvazů dětí do šátku
- Znalost diagnostiky břišní diastázy s následným opatřením dle metodiky porodní asistentky Anny Kohutové
- Znalost aktivace pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému
- Marketingový balíček
- Propagace lektora na oficiální mapě lektorek Cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anny Kohutové ®
- Možnost zapojení do pracovní interní skupiny na sociální síti Facebook
- Možnost přihlášení se na pokračovací kurzy
 
Absolventi školení jsou oprávněni k vedení lekcí:
 
- poporodního cvičení
- cvičení pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému
- vázání dětí do šátku
- diagnostiky a následné nápravy břišní diastázy
 
V případě dotazů ohledně školení kontaktujte garantku akreditovaného kurzu Mgr. Veroniku Kozlovou na do-formy@do-dormy.cz nebo tel. čísle +420 737 399 816.
 
KDY: březen - červenec 2018 (30. 3. - 1. 4., 13. - 15. 4., 5. - 6. 5., 25. - 27. 5., 8. - 10. 6., 30. 6. - 1. 7., 21. - 22. 7.)


KDE: LeVITAs, Brno

CENA: 16 000,- Kč (je možné vystavit potvzení pro proplacení kurzu Úřadem práce a po domluvě je možné hradit ve splátkách)

 
 
 
 
150 HODINOVÝ KURZ S AKREDITACÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
       Instruktor kondičního posilování
Na základě tohoto kurzu je možné žádat o vydání živnostenského oprávnění i řádně vykonávat činnost v pracovněprávním poměru. Kurz je vhodný pro lektory, kteří doposud lektorskou činnost nevykonávají. Účastník obdrží certifikát Instruktora kondičního posilování (pro ŽÚ) a současně certifikát lektora Cvičení v šátku podle Anny Kohutové®.

 

Přihláška na rekvalifikační kurz Cvičení s dětmi v šátku

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové®. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.