Všichni trenéři a trenérky projektu Do formy mají odborné vzdělání a praxi k tomu, aby Vám pomohli překonávat nesnáze spojené s daným sportem a naučili Vás co nejlépe a nejrychleji potřebným dovednostem. A to vše s důrazem na na Vaše zdraví - Všichni trenéři jsou proškoleni tak, aby Vás vedli ke zdravotně přijatelné formě cvičení.