V Brně nabízíme pravidelnou výuku sportovních aktivit v našem sále Flash Gym u ulice Vídeňská a studiu LeVITAs v centru na ulici Minoritská. V nabídce je zejména cvičení v síti -  D-Yogi Fly. Nabízíme také AirAcro - párovou akrobacii. Cvičíme v otevřených lekcích i uzavřených kurzech. Lekce jsou určené pro dospělé, nicméně pořádáme také kurzy pro děti.

Nabízíme také pravidelné semináře Hormonální jógy vedené certifikovanou instruktorkou, která byla jako jedna z mála v ČR vyškolena zakladatelkou hormonální jógové terapie Dinah Rodrigues.

Více o Flash Gymu a LeVITAs studiu naleznete na www.jogavevzduchu.cz